ناحیه کاربری
آدرس پست الکترونیکی: رمز عبور:


عضویت در سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

برای تمدید دامنه قفل شده علاوه بر هزینه ثبت مبلغ 6000 تومان برای بازگشایی دامنه از موجودی حساب شما کسر خواهد شد.

تمامی قیمت ها به ریال هستند.


پسوند دامنهثبت و تمدید یکسالهثبت و تمدید پنج سالهانتقال دامنه---
.ir10000030000050000---
.co.ir10000030000050000---
.net.ir10000030000050000---
.org.ir10000030000050000---
.ac.ir10000030000050000---
.gov.ir10000030000050000---
.id.ir10000030000050000---
.sch.ir10000030000050000---